Skola Sedlare slika za sajt

Историјат школе

                Основна школа у Седлару  почела је да ради 1887. године. Школа тада није имала своју зграду већ је радила у згради Општинске суднице. Тада је имала само једно одељење. Школске године 1908/09. отворено је и друго одељење и подигнута је нова школска зграда.

               За време I светског рата школа није радила да би поново почела са радом 1918. године. За време II светског рата, радила је онолико колико су услови дозвољавали.

               После 1945. године школа активно и редовно наставља са радом. Као четвороразредна школа радила је до краја школске 1957/58. године. Решењем НО Општине Седларе формирано је једно одељење петог разреда са 32 ученика. У наредне четири године школа је прерасла у осморазредну, а уједно је постала и матична школа за насеља: Роћевац, Ђуринац, Купиновац, Тропоње, Суботицу и Роанду. Са формирањем  осморазредне школе јавља се проблем школског простора.

               У периоду од 1957. до 1964. године изграђено је у две етапе 6 учионица и други најнужнији простори. Од 1974. године покренута је иницијатива за проширење школског простора. Године 1983. је званично пуштен у рад нови објекат школске зграде са свим пратећим објектима (кухиња са трпезаријом, школске радионице, кабинет хемије, кабинет физике, котларница, фискултурна сала и др.)

             У периоду од 1991. до 2003. год. школа губи статус самосталне школе, прикључује се Свилајначкој школи и добија назив ОШ"Јован Јовановић Змај".

            Од априла 2003. године наша школа је самостална.

1946._godiste

Генерација 1946. године